Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
2024 m. I ketv.
Administracija 4 3198
Gamybinės veiklos darbuotojai 23 1535
2024 m. II ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai

2024 m. III ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai
2024 m. IV ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai
Finansinė atskaitomybė