Planuojami ir vykdomi projektai

2020 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2020 m. Bendrovė vykdė nenutrūkstamą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą. Be kasdienių iššūkių: gedimų likvidavimo, sistemų eksploatavimo, apskaitos prietaisų keitimo, kontrolės bei apskaitos – Bendrovė vykdė įvairius projektus.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos konteinerinės katilinės su termofikacinio vandens ir vandentiekio tinklais montavimas ir įvedimas į eksploataciją

Balbieriškio pagrindinės mokyklos konteinerinės katilinės su termofikacinio vandens ir vandentiekio tinklais montavimas ir įvedimas į eksploataciją. Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla (Klevų g. 33, Balbieriškio mstl.) buvo šildoma Alytaus profesinio rengimo centro katilinės. Alytaus profesinio rengimo centras informavo, kad planuoja nenaudojamą mokymo reikmėms turtą (tarp jų ir katilinę) perduoti VĮ Turto bankui. Dėl šios priežasties, suskubta statyti konteinerinę, medžio granulėmis kūrenamą katilinę, mokyklos reikmėms tenkinti. Taigi 2020 m. pastatyta katilinė su instaliuotais dviem medžio granulių deginimo katilais ir 2020 – 2021 m. šildymo sezoną buvo užtikrintas nenutrūkstamas šilumos tiekimas mokyklai. Įrengta 200 m šilumos trasa nuo Balbieriškio pagrindinės mokyklos iki naujai pastatytos konteinerinės katilinės. 

Veiverių seniūnijos katilinės rekonstrukcija

Veiverių seniūnijos katilinės rekonstrukcija, prijungiant prie esamo medžio granulių katilo šilumos siurblius oras – vanduo, bei sumontuojant du šilumos punktus. Veiverių miestelyje suplanavus šilumą tiekti dar vienam objektui – Šaulių namams, Veiverių seniūnijoje įrengtos katilinės galingumo būtų neužtekę abiem pastatams apšildyti, todėl buvo įrengtas papildomas šilumos gamybos šaltinis -  šilumos siurbliai oras-vanduo. Taip pat buvo nutiesta šilumos trasa nuo Veiverių seniūnijos pastato iki Šaulių namų (apie 50 m trasos nutiesta iš anksto izoliuotais plastikiniais vamzdžiais).

Dalies šilumos trasos pakeitimas nuo Veiverių katilinės Nr.2

Dalies šilumos trasos pakeitimas nuo Veiverių katilinės Nr.2 iki pirmos skirstomosios kameros (110 m trasa nutiesta iš anksto izoliuotais plastikiniais vamzdžiais).

Šilumos trasos rekonstrukcijos darbai Prienuose
Šilumos trasos rekonstrukcijos darbai Prienuose nutiesiant bekanalę šilumos trasą nuo Stadiono g. 26 iki Pramonės g. 2C. Sumontuota 350 metrų 50 mm diametro šilumos trasa.
Bendrovė įsigijo automobilines svarstykles biokurui sverti.

Bendrovė įsigijo automobilines svarstykles biokurui sverti. Bendrovė sudegintą kurą (medžio skiedra, medžio granulės) šilumos gamybai apskaito remdamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 patvirtintomis Kietojo biokuro apskaitos taisyklėmis. Kurą sverdavo UAB „Birštono šiluma“, o, jai atsisakius, kuras buvo sveriamas ūkininkams priklausančiomis automobilinėmis svarstyklėmis, esančiomis Mačiūnų k. Draugystės g. 15. Kuro svėrimas vyko gana komplikuotai: žiemą iki svarstyklių sudėtingas privažiavimas, nebuvo nuolatos dirbančio ir svėrimus prižiūrinčio darbuotojo. Svarstyklių įrengimas buvo numatytas Prienų m. katilinės Nr. 2 modernizavimo antrame etape (projektas „Kitos paskirties inžinerinių statinių Pramonės g. 19, Prienuose statyba).

Įsigytas elektros generatorius katilinei Nr.2

Įsigytas elektros generatorius katilinei Nr.2, Pramonės g. 19, Prienai.