Apie mus

UAB „Prienų šilumos tinklai“ gamina ir teikia šilumą bei karštą vandenį Prienų mieste bei rajone, vykdo šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją.

Bendrovės istorija prasidėjo 1980 metais.

1980 m. kovo 1 d. nuo Prienų komunalinių įmonių kombinato buvo atskirtas šilumos tiekimo padalinys ir pavadintas Prienų jungtinių katilinių ir šilumos tinklų direkcija, kurios aukštesnė organizacija – Gamybinė kuro valdyba prie Komunalinio ūkio ministerijos. Tuo metu Prienus šildė 9 katilinės.

Bendrovės pavaldumas ir pavadinimas keitėsi keletą kartų. 1982 m. bendrovė turėjo dvigubą pavaldumą, t.y. buvo pavaldi ir Prienų rajono savivaldybei, ir Respublikiniam gamybiniam šilumos tiekimo susivienijimui.

1990 m. bendrovės pavadinimas pakeistas į Prienų rajono šilumos tinklai prie valstybinės įmonės „Šiluma“.

1994 m. bendrovė buvo prijungta prie AB „Alytaus šilumos tinklai“ ir tapo jos padaliniu. 1997 m. Seimui priėmus įstatymą dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo, buvo įkurta akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai“, kurios akcininkais tapo Prienų ir Birštono savivaldybės bei 28 fiziniai asmenys.

Šiuo metu kontrolinį akcijų paketą valdo Prienų rajono savivaldybė.

Bendrovė eksploatuoja 28 katilines Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje, Strielčiuose, Stakliškėse ir N. Ūtos seniūnijoje.  Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 16,0 km ilgio termofikacinio vandens tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2574 vartotojai.

Bendrovė priklauso V šilumos tiekėjų grupei, kuriai priklauso tiekėjai, per metus šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh.