Gedimai šildymo,
karšto vandens sistemoje
ar šilumos punkte

Visą parą: +370 611 43 105
arba +370 319 53300
 
Trumpai apie mus

UAB „Prienų šilumos tinklai" gamina ir teikia šilumą bei karštą vandenį Prienų mieste bei rajone, vykdo šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją.
Bendrovė eksploatuoja 28 katilines Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje, Strielčiuose, Stakliškėse ir N. Ūtos seniūnijoje.
Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 16,0 km ilgio termofikacinio vandens tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2574 vartotojai.