Sutarčių sudarymas

Sutartys su buitiniais vartotojais

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t. y. butų savininkai (nuomininkai) – fiziniai asmenys, daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą, ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku yra sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Gyventojams, nepasirašiusiems sutarčių su šilumos ir karšto vandens tiekėju, galioja standartinės sutarčių sąlygos.

Sutartį reikia keisti:

  • pasikeitus patalpų savininkui;
  • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

Sudaryti sutartį galite atvykę į UAB „Prienų šilumos tinklai“ administraciją, adresu Statybininkų g. 6, Prienai, arba pateikę reikalingus dokumentus (išvardintus žemiau) el. pašto adresu abonentine@prienusiluma.lt (kreipiantis el. paštu prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį ir bute gyvenančių asmenų skaičių).

 SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Socialinio būsto nuomininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.

Įmonei:

  • prašymas sudaryti sutartį, nurodant įmonės rekvizitus;
  • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”.