Gamybos rodikliai

Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:
 
Prienų rajono šilumos šaltinių šildymo sezono techniniai parametrai (temperatūros grafikas (pdf)slėgis, šilumnešio srautas ir kt. (pdf));
 
Prienų rajono šilumos gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):