Svarbi informacija

Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas

2022 04 04

Akcinės bendrovės “Prienų šilumos tinklai”  2022 m. kovo 30 d. valdybos sprendimu 2022 m. balandžio 26 d. 11 val. 00 min. šaukiamas akcinės bendrovės “Prienų šilumos tinklai”, buveinės adresas Statybininkų g. 6, 59131 Prienai, kodas 170759250, visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinės salėje Statybininkų g. 6, Prienai.

Susirinkimo apskaitos diena 2022-04-19. Tai reiškia, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai 2022-04-19 dienos pabaigoje.

Likus 10 dienų iki susirinkimo akcininkai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke bendrovės būstinėje – Statybininkų g. 6, 59131 Prienai, nuo 7 val. 30 min. iki 12 val. 00 min. ir nuo 13 val. 00 min. iki 15 val. 00 min. (dėl susipažinimo su dokumentais susisiekti iš anksto tel. 8 699 07566).

Susirinkimo darbotvarkė

  1. 2021 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  2. Pelno (nuostolio) už 2021 metus paskirstymas.