Svarbi informacija

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško

2024 02 08

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-379 patvirtinti Prienų miesto, Balbieriškio, Jiezno, Veiverių, Skriaudžių gyvenviečių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendiniai. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško, teisę kreiptis į UAB ,,Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais įrodančiais patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad kompensacijos nemokamos SŽNS įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais.

Žemės sklypas (jo dalis) Prienų r. sav., patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas (Adresas - Žemės sklypo unikalus): Jiezno m. Vytauto g. 42 - 440009099903; Prienų m. - 440044133882; Prienų m. - 440046054833; Prienų m. - 440047945886; Prienų m. - 440044469116; Prienų m. - 440044602408; Prienų m. Birutės g. 4 - 440012518588; Prienų m. Birutės g. 7 - 440016855479; Prienų m. Birutės g. 9 - 440006276615; Prienų m. J. Basanavičiaus g. 1 - 440004083183; Prienų m. J. Basanavičiaus g. 16 - 440019198528; Prienų m. J. Basanavičiaus g. 20 - 440057942044; Prienų m. J. Brundzos g. 12A - 440019779550; Prienų m. J. Brundzos g. 4A - 694300100137; Prienų m. J. Lukšos g. 3 - 440020242286; Prienų m. Kauno g. 2C - 440018417584; Prienų m. Kęstučio g. 45 - 440019198439; Prienų m. Kęstučio g. 63 - 440056183214; Prienų m. Laisvės a. 12 - 440050995801; Prienų m. Revuonos g. 4 - 440038556466; Prienų m. Stadiono g. 2 - 440006575415; Prienų m. Statybininkų g. 14 - 440044604879; Prienų m. Statybininkų g. 15 - 694300090060; Prienų m. Statybininkų g. 17 - 440012086947; Prienų m. Taikos g. 3 - 694300110026; Prienų m. Vytauto g. 18 - 694300100091; Prienų m. Vytauto g. 23A - 694300110076; Prienų m. Vytauto g. 35 - 440018654247; Prienų m. Vytauto g. 51 - 440006811712; Prienų m. Vytenio g. 22 - 440017640301; Prienų m. Vytenio g. 6 - 694300090072; Prienų r. sav. teritorija - 440020834382; Skriaudžių k. Jaunimo g. 11A - 440044804270; Skriaudžių k. Jaunimo g. 5A - 440032404283; Skriaudžių k. Stadiono g. 1A - 440020092626; Veiverių mstl. Kauno g. 29 - 440019675497; Veiverių mstl. Kauno g. 33 - 440020592358.

Žemės sklypas (jo dalis) Prienų r. sav., patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško (Adresas - Žemės sklypo unikalus Nr.): Jiezno m. Mokyklos g. 12 - 440019989347; Jiezno m. Vytauto g. 34 - 691600070056; Jiezno m. Vytauto g. 38 - 691600070055; Prienų m. Birštono g. 40 - 440004448000; Prienų m. Birutės g. 9 - 440006276615; Prienų m. Kęstučio g. 63 - 440056183214; Prienų m. Laisvės a. 11A - 694300100151; Prienų m. Liepų g. 10 - 440051599103; Prienų m. Nemuno g. 4 - 694300100014; Prienų m. Tylioji g. 7 - 440056183225; Prienų m. Tylioji g. 7A - 440056183247; Prienų m. Vytauto g. 18 - 694300100091; Prienų m. Vytenio g. 22 - 440017640301; Prienų m. Vytenio g. 6 - 694300090072.

* Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 48 str. 1,2 ir 3 d., kurių ribose taikytini LR SŽNS įstatymo 49 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai.

Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu http://www.prienusiluma.lt/svarbi-informacija/parengtas-prienu-miesto-balbieriskio-jiezno-veiveriu-skriaudziu-gyvenvieciu-silumos-perdavimo-tinklu-apsaugos-zonu-planas. Plano iniciatorius – UAB ,,Prienų šilumos tinklai“, Statybininkų g. 6, Prienai LT–59131, tel. +370 319 53 300, el. paštas info@prienusiluma.lt, interneto svetainė http://www.prienusiluma.lt/. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyriausias inžinierius Edmundas Raugevičius, tel. +370 685 32 500, el. paštas inzinierius@prienusiluma.lt. Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 60141775, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atamis“ ar UAB ,,Prienų šilumos tinklai“ aukščiau nurodytus atsakingus asmenis.