Svarbi informacija

Informacija dėl dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimo Prienų katilinėje Nr. 2

2024 01 31

UAB „Prienų šilumos tinklai“ įgyvendino projektą „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Prienų katilinėje Nr. 2“. Projektui skirta 200000,00 Eur lėšų iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos.
Projekto metu, Prienų katilinėje Nr. 2, buvo įrengtas dūmų kondensacinis ekonomaizeris, kurio dėka bus taupomas šilumos gamybai naudojamas biokuras (apie 8 proc.) ir mažinamas kietųjų dalelių (apie 20 proc.) bei azoto oksidų (apie 8 proc.) patekimas į aplinkos orą.