Svarbi informacija

Informacija dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų

2022 07 04

Prienų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-197 patvirtino daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus. AB „Prienų šilumos tinklai“ valdyba 2022 birželio 17 d. posėdžio protokolu Nr. 6 nutarė taikyti 40 proc. (nuo maksimalių 2022 m. gegužės 26 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų) dydžio daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus. Naujas tarifas bus pradedamas taikyti nuo 2022 m. liepos 1 d. Detali informacija apie tarifus konkrečiam daugiabučio namo butui bus pateikta su 2022 m. liepos mėn. sąskaitomis.