Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
2023 m. I ketv.
Administracija 4 2318
Gamybinės veiklos darbuotojai 24 1588
2023 m. II ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai

2023 m. III ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai
2023 m. IV ketv.
Administracija  
Gamybinės veiklos darbuotojai