Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
2021 m. I ketv.
Administracija 5 2091
Gamybinės veiklos darbuotojai 29 1497
Iš viso 34 1566
2021 m. II ketv.
Administracija 5 2167
Gamybinės veiklos darbuotojai 26 1198
Iš viso 31 1354
2021 m. III ketv.
Administracija 5 2194
Gamybinės veiklos darbuotojai 24 1239
Iš viso 29 1404
2021 m. IV ketv.
Administracija    
Gamybinės veiklos darbuotojai    
Iš viso