Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
2022 m. I ketv.
Administracija 5 2111
Gamybinės veiklos darbuotojai 27 1336
2022 m. II ketv.
Administracija 4 2124
Gamybinės veiklos darbuotojai 25

1531

2022 m. III ketv.
Administracija
Gamybinės veiklos darbuotojai
2022 m. IV ketv.
Administracija    
Gamybinės veiklos darbuotojai