Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis

  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
2022 m. I ketv.
Administracija 5 2098
Gamybinės veiklos darbuotojai 27 1322
2022 m. II ketv.
Administracija 4 2109
Gamybinės veiklos darbuotojai 25

1516

2022 m. III ketv.
Administracija 4 2134
Gamybinės veiklos darbuotojai 25 1506
2022 m. IV ketv.
Administracija  4  2282
Gamybinės veiklos darbuotojai  25  1552