Gedimai šildymo,
karšto vandens sistemoje
ar šilumos punkte

Darbo metu: 831960278
Visą parą: 861143105
Trumpai apie mus
Bendrovės istorija prasidėjo 1980 metais. 1980 m. kovo 1 d. nuo Prienų komunalinių įmonių kombinato buvo atskirtas šilumos tiekimo padalinys ir pavadintas Prienų jungtinių katilinių ir šilumos tinklų direkcija, kurios aukštesnė organizacija – Gamybinė kuro valdyba prie Komunalinio ūkio ministerijos. Tuo metu Prienus šildė 9 katilinės.