Gedimai šildymo,
karšto vandens sistemoje
ar šilumos punkte

Darbo metu: 831960278
Visą parą: 861143105
Trumpai apie mus
AB „Prienų šilumos tinklai“ gamina ir teikia šilumą bei karštą
vandenį Prienų mieste bei rajone, vykdo šilumos vartotojų
pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją.
Bendrovė eksploatuoja 28 katilines Prienų mieste, Jiezne,
Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje,
Strielčiuose, Stakliškėse ir N. Ūtos seniūnijoje. 
Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 16,0 km
 ilgio termofikacinio vandens tinklais, kuriais šiluma aprūpinami
 2574 vartotojai.