2017 m. 2018 m. I ketv
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Administracija 6 1086 5 1212
Gamybinės veiklos darbuotojai 32 702 35 718
Iš viso 38 759 40 780