Svarbi informacija

Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas

2021 04 07

Akcinės bendrovės “Prienų šilumos tinklai”  2021 m. kovo 26 d. valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 26 d. 11 val. 00 min. šaukiamas akcinės bendrovės “Prienų šilumos tinklai”, buveinės adresas Statybininkų g. 6, 59131 Prienai, kodas 170759250, visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinės salėje Statybininkų g. 6, Prienai.

Susirinkimo apskaitos diena 2021-04-19. Tai reiškia, kad dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai 2021-04-19 dienos pabaigoje.

Likus 10 dienų iki susirinkimo akcininkai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke bendrovės būstinėje – Statybininkų g. 6, 59131 Prienai, nuo 7 val. 30 min. iki 12 val. 00 min. ir nuo 13 val. 00 min. iki 15 val. 00 min. (dėl susipažinimo su dokumentais susisiekti iš anksto tel. 8 610 25808).

Susirinkimo darbotvarkė

  1. 2020 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  2. Pelno (nuostolio) už 2020 metus paskirstymas.