Nuo 2019 m. balandžio 30 d. nutraukta 2011 m. spalio 12 d. Turto nuomos sutartis su Nepriklausomu šilumos gamintoju UAB „Roalsa“. Prienų m. ir rajone Nepriklausomų šilumos gamintojų nėra, visą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą vykdo AB „Prienų šilumos tinklai“. 


Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:

Prienų rajono šilumos šaltinių 2015-­2016 metų šildymo sezono techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas ir kt.);
Prienų rajono šilumos gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):

2021 m. sausio mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. vasario mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. kovo mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. balandžio mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. gegužės mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. birželio mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. liepos mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. rugpjūčio mėnesio gamybiniai rodikliai
2021 m. rugsėjo mėnesio gamybiniai rodikliai

Posėdžio data ir laikas

Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą

2018-01-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2018-02-20 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2018-03-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

Vokų atplėšimo data

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Planuojama pateikti šilumos energijos MWh

Šilumos energijos kaina euro ct/kWk

2018-01-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

350

4,64

2018-02-20 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

200

5,01

2018-03-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

110

4,91

Posėdžio data ir laikas

Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą

2017-01-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-02-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-03-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-04-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-09-25 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-11-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-12-20 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

Vokų atplėšimo data

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Planuojama pateikti šilumos energijos MWh

Šilumos energijos kaina euro ct/kWk

2017-01-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

430

4,53

2017-02-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

350

4,54

2017-03-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

110

4,58

2017-04-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

4,51

2017-09-25 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

190

4,32

2017-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

290

4,34

2017-11-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

330

4,72

2017-12-20 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

520

4,58

Posėdžio data ir laikas

Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą

2016-01-25 – 8:45 val.

UAB „Roalsa“

2016-02-26 – 9:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-03-24 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

2016-04-26 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

2016-09-29 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-11-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-12-23 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

Vokų atplėšimo data

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Planuojama pateikti šilumos energijos MWh

Šilumos energijos kaina euro ct/kWk

2016-01-25 – 8:45 val.

UAB „Roalsa“

430

4,80

2016-02-26 – 9:00 val.

UAB „Roalsa“

200

4,62

2016-03-24 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

110

4,61

2016-04-26 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

4,50

2016-09-29 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

190

4,20

2016-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

290

4,27

2016-11-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

330

4,52

2016-12-23 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

520

4,41

Papildoma informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

 

AB „Prienų šilumos tinklai“ nėra išdavę šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų.

Išduotų techninių sąlygų NŠG prijungimui nėra. UAB „Roalsa“, nepriklausomas šilumos gamintojas, veikia pagal 2011 m. spalio mėn. 12d. turto nuomos sutartį.