Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:
Prienų rajono šilumos šaltinių 2015-­2016 metų šildymo sezono techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas ir kt.);
Prienų rajono šilumos gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):

2017 m. spalio mėnesio rodikliai
2017 m. rugsėjo mėnesio rodikliai

2017 m. rugpjūčio mėnesio rodikliai

2017 m. liepos mėnesio rodikliai

2017 m. birželio mėnesio rodikliai
2017 m. gegužės mėnesio rodikliai

2017 m. balandžio mėnesio rodikliai

2017 m. kovo mėnesio rodikliai
2017 m. vasario mėnesio rodikliai
2017 m. sausio mėnesio rodikliai
2016 m. gruodžio mėnesio rodikliai
2016 m. lapkričio mėnesio rodikliai

2016 m. spalio mėnesio rodikliai
2016 m. rugsėjo mėnesio rodikliai
2016 m. rugpjūčio mėnesio rodikliai
2016 m. liepos mėnesio rodikliai

2016 m. birželio mėnesio rodikliai

2016 m. gegužės mėnesio rodikliai
2016 m. balandžio mėnesio rodikliai
2016 m. kovo mėnesio rodikliai
2016 m. vasario mėnesio rodikliai
2016 m. sausio mėnesio rodikliai
2015 metų rodikliai

Posėdžio data ir laikas

Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą

2017-01-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-02-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-03-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-04-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-09-25 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2017-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

Vokų atplėšimo data

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Planuojama pateikti šilumos energijos MWh

Šilumos energijos kaina euro ct/kWk

2017-01-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

430

4,53

2017-02-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

350

4,54

2017-03-22 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

110

4,58

2017-04-21 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

4,51

2017-09-25 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

190

4,32

Posėdžio data ir laikas

Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą

2016-01-25 – 8:45 val.

UAB „Roalsa“

2016-02-26 – 9:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-03-24 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

2016-04-26 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

2016-09-29 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-11-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

2016-12-23 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

Vokų atplėšimo data

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Planuojama pateikti šilumos energijos MWh

Šilumos energijos kaina euro ct/kWk

2016-01-25 – 8:45 val.

UAB „Roalsa“

430

4,80

2016-02-26 – 9:00 val.

UAB „Roalsa“

200

4,62

2016-03-24 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

110

4,61

2016-04-26 – 8:30 val.

UAB „Roalsa“

4,50

2016-09-29 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

190

4,20

2016-10-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

290

4,27

2016-11-24 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

330

4,52

2016-12-23 – 8:00 val.

UAB „Roalsa“

520

4,41

Papildoma informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

 

AB „Prienų šilumos tinklai“ nėra išdavę šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų.

Išduotų techninių sąlygų NŠG prijungimui nėra. UAB „Roalsa“, nepriklausomas šilumos gamintojas, veikia pagal 2011 m. spalio mėn. 12d. turto nuomos sutartį.