Patvirtinta 2015 m. lapkričio  30 d. Valdybos sprendimu Nr. 6

AB „Prienų šilumos tinklai“ valdymo struktūra

Valdymo struktūra