Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) patvirtinti nauji šilumos paskirstymo metodai. Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų taikymo, gyventojams  papildomi mokesčiai nebus priskaičiuoti, tiesiog pasikeis name viso suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka.

Gyventojų mokėjimo pranešimuose atsirado papildoma eilutė pavadinimu „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“. Šioje eilutėje paskaičiuotą sumą sudaro:  name pašildyto karšto vandens kiekio ir gyventojų deklaruoto karšto vandens kiekio skirtumas padaugintas iš Komisijos patvirtinto 1 kub. m. pašildymo normatyvo ir to mėnesio kainos. Šis skirtumas išdalinamas  proporcingai buto (patalpų) plotui. Gyventojai ir anksčiau, pagal galiojusius šilumos paskirstymo metodus, apmokėdavo už visą suvartotą šilumą, tik šis skirtumas buvo priskaičiuojamas žiemos metu šildymui arba vasaros metu gyvatukui.

Prasidėjus šildymo sezonui kitaip bus skaičiuojamas mokestis už karšto vandens cirkuliaciją („gyvatuką“). Vadovaujantis nauja šilumos paskirstymo tvarka, kiekvienam daugiabučiui namui bus suskaičiuota ne mažiau trijų iš eilės vasaros mėnesių metu susidariusi vidutinė šilumos galia (kW) karšto vandens cirkuliacijai. Ši šilumos galia konkrečiam namui bus taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį, dauginant ją iš mėnesio trukmės valandomis, iki kiekvieno šildymo sezono pabaigos. Todėl nuo 2017-2018 m. šildymo sezono mokestis už „gyvatuką“ kiekvienam daugiabučiui  namui bus skirtingas, kaip dabar skirtingas būna ir kiekvieną vasaros mėnesį.

Su naujais šilumos paskirstymo metodais bei metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt.

Informacija gyventojams – nauji šilumos paskirstymo metodai